Skyray Instrument Spektrometry XRF pomiarowe i analityczne, Power Optimizer,
Strona główna
POWER OPTIMIZER Ekonomizer zuzycia energii elektrycznej
Wyposażenie testowe galwanizernii, KOCOUR
SKYRAY Instrument, Przemysłowe spektrometry analityczne XRF - spektrometry fluorescencji rentgenowskiej
Dostawy blachy i paneli dla przemysłu
Kontakt
Przemysłowe urządzenia pomiarowe
Płać mniej za energię elektryczną, Spektrometry XRF Skyray Instrument
Prospekt do pobrania
Power Optimizer™ - Testy skuteczności
Power Optimizer™ - Prezentacja filmowa
Power Optimizer™ - English Version
Power Optimizer™ - Opisy zastosowań
Compress Shield™
POWER OPTIMIZER Ekonomizer zuzycia energii elektrycznej

 
Ekonomizery zużycia energii elektrycznej redukują ilość energii niezbędnej do wykonania określonej produkcji i redukują koszty zużywanej energii nawet o 20%.
 
Nasz ekonomizer modyfikuje lokalnie warunki przepływu prądu elektrycznego, zwiększając przewodność i tym samym obniżając temperaturę przewodów. Zmniejsza ilość energii potrzebnej do wyprodukowania takiej samej ilości wyrobów.
Jest przeznaczony do pracy w obwodach prądu zmiennego, jedno– i trójfazowego o napięciach międzyprzewodowych do 600 V~. 
Inwestycja spłaca się w zależności od dobowej liczby godzin produkcji w okresie od kilku do kilkunastu miesięcy.
Ekonomizer energii jest prosty w instalacji i nie wymaga konserwacji.
 
Oszczędności powstaną wszędzie tam gdzie pracują silniki elektryczne, kompresory, elementy grzewcze oraz oświetlenie a w szczególności:
- przy wytwarzaniu powietrza przemysłowego,
- w systemach chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
- przy zasilaniu pieców indukcyjnych i oporowych (od gastronomicznych po hutnicze),
- w przepompowniach i na wydziałach obróbki mechanicznej,
- przy oświetleniu hal, biurowców, supermarketów itp.
 
Wyniki dotychczasowych wdrożeń wskazują, że prezentowany tutaj ekonomizer energii pozwala na uzyskanie zmniejszenia kosztów energii od 8 % w obwodach z obciążeniem mieszanym do ponad  20 % w obwodach z obciążeniem indukcyjnym.
 
To nie jest kondensator, który kompensuje moc bierną by zredukować kary nakładane przez  dostawcę energii elektrycznej.
 
Wykorzystując osiągnięcia materiałoznawstwa, fizyki i technologii półprzewodników:

Ekonomizer energii minimalizuje straty na ciepło Joule’a w instalacji i odbiornikach:
1.                  ★ Daje efekt schładzania przewodów,  
2.             Zmniejsza opór elektryczny przewodów,
3.                  Zmniejsza zawartość harmonicznych,
4.                  zmniejsza moc bierną,
5.                  „filtruje” przepięcia i szumy,
6.                  zwiększa sprawność przemiany energii elektrycznej na inne energie (cieplną, świetlną i  
              mechaniczną)
 
Nasz ekonomizer może być kluczem do rozwiązania wielu problemów
1.                  Oszczędności energii
2.                  Poprawy jakości zasilania
3.                  Zmniejszenia  ilości awarii urządzeń elektrycznych
4.                  Wydłużenie czasu eksploatacji urządzeń
 
Po zainstalowaniu ekonomizera można się spodziewać wyraźnego spadku wielkości rachunków za energię elektryczną poprzez spadek,
1.                  Zużycia energii czynnej KWh
2.                  ✴ Jeżeli Wasz zakład płacił kary za zużycie energii biernej KVAr lub zużycie energii
              ujemnej mocy biernej -KVAr , można spodziewać się zmniejszenia lub nawet
              zniwelowania tych kar.
W obwodach o charakterze indukcyjnym można spodziewać się wystąpienia wszystkich tych oszczędności jednocześnie.

Ekonomizer zużycia energii (Power OptimizerTM ) najlepiej spisuje się w obwodach z obciążeniem jednego typu
 
  • Obciążenie indukcyjne
  • Obciążenie rezystancyjne
  • Obciążenie indukcyjne - oświetleniowe
  • Obciążenie pojemnościowe
 Moc znamionowa seryjnie produkowanych ekonomizerów              
 
Moc znamionowa (kVA)
   10/20/35/50
 60/75/85/100
        200
Napięcie pracy V
        3 – fazowe 600V   ± 20%
Pobór prądu mA
                             < 400
Częstotliwość zasilania
                            50 lub 60 Hz
Szerokość (mm)
          303
        388
        388
Wysokość (mm)
        227,4
        227,4
        227,4
Głębokość (mm)
        143
        143
        250
Masa (kg)
        5,60
        7,10
        14,50
Temperatura pracy
                      - 20°C do +40°C
Trwałość ekonomizera
                    60 000 do 75 000 godzin

          Dla większych mocy obciążenia stosuje się kilka połączonych jednostek (np. 2 x 100kVA,  
            3 x 200 kVA. Dla obciążeń w MW dostarczamy urządzenia dedykowane. 
 
Czasem warto zdecydować się na rozdzielenie obwodów różnych typów by podłączyć ekonomizer do obwodu o jednym typie obciążenia, dającego największe oszczędności.
Ostrożnie licząc, przy spodziewanym ograniczeniu zużycia energii o 10% okres zwrotu nakładów poniesionych na zakup ekonomizera wyniesie ok. 11 miesięcy. Mamy też instalacje, w których zwrot kosztów nastąpił po 7 miesiącach eksploatacji.

Ekonomizery dobiera się indywidualnie do konkretnych sieci odbiorczych.
Nasi konsultanci z przyjemnością udzielą dalszych wyjaśnień. 

Gwarantujemy zwrot kosztów zakupu i demontaż urządzenia jeśli inwestycja nie przyniesie redukcji zużycia energii elektrycznej o minimum 8-10%.
 
 

        
                                            B&M TRADING / B&M COMPUTERS
                                                                  05-126 Nieporęt, ul. Kmicica 17
             tel. (0-22) 774 86 61, tel./fax (0-22) 772 47 46, e-mail:  mmakulska@wp.pl      
                                                                                                                                 biuro@bimtrading.eu 
Strona głównaPOWER OPTIMIZER Ekonomizer zuzycia energii elektrycznejWyposażenie testowe galwanizernii, KOCOURSKYRAY Instrument, Przemysłowe spektrometry analityczne XRF - spektrometry fluorescencji rentgenowskiejDostawy blachy i paneli dla przemysłuKontakt Przemysłowe urządzenia pomiarowe