Skyray Instrument Spektrometry XRF pomiarowe i analityczne, Power Optimizer,
Strona główna
POWER OPTIMIZER Ekonomizer zuzycia energii elektrycznej
Wyposażenie testowe galwanizernii, KOCOUR
SKYRAY Instrument, Przemysłowe spektrometry analityczne XRF - spektrometry fluorescencji rentgenowskiej
Dostawy blachy i paneli dla przemysłu
Kontakt
Przemysłowe urządzenia pomiarowe
Płać mniej za energię elektryczną, Spektrometry XRF Skyray Instrument
Skyray Instrument - Spektrometry XRF - Spektrometry fluorescencji rentgenowskiej - do analizy pierwiastkowej - zastosowania
Materiały eksploatacyjne XRF - kubki
Materiały eksploatacyjne - folie uszczelniające
EDX 600 - Spektrometr do do pomiarów grubości prostych powłok i podręcznej analizy złota
EDX 3000 - Spektrometr do pomiarów grubości powłok i analizy metali szlachetnych
Thick 800 - Grubościomierz powłok galwaniczntch
EDX 3600B - Spektrometr XRF do analizy minerłów, cementu, stopów, szlaki, RoHS itp.
EDX 6000B - Spektrometr XRF do szybkiej analizy cementu, minerałów, rud metali, stopów metali i RoHS
EDX 1800B – Uniwersalny spektrometr EDXRF do oznaczania RoHS
EDX Genius - Ręczny, przenośny, spektrometr XRF do analizy minerałów, gleby, stopów, RoHS.
EDX Pocket III - Ręczny wszechstronny analizator XRF
EDX 3200S - Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej do oznaczania siarki
EDX 6000B - Spektrometr XRF do szybkiej analizy cementu, minerałów, rud metali, stopów metali i RoHS

FULL ELEMENT XRF ANALYZER WITH AUTOSAMPLER 

SPEKTROMETR FLUORESCENCJI RENTGENOWSKIEJ DO ANALIZY PIERWIASTKOWEJ W ZAKRESIE OD Na11 do U92    

 

 

 


Główne zastosowania:

- analiza cementu

- analiza metali żelaznych i kolorowych

- analiza rud metali

- analiza minerałów


- testy według dyrektyw RoHS i WEEE

 

 

Informacje ogólne

EDX6000B to spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z rozpraszaniem energii EDXRF. Jest to analizator o najwyższych parametrach opracowany przez firmę Skyray Instrument dla przemysłu wytwarzającego cement i materiały mineralne. Wyposażony w podajnik automatyczny z tacą na 10 lub 16 próbek umożliwia szybką, dokładną i powtarzalną analizę pierwiastkową wielu próbek minerałów, gleby, szlaki i mieszanek cementowych itp.  EDX 6000B jest wyposażony w funkcjonalne oprogramowanie wyświetlające wszystkie potrzebne użytkownikowi informacje na jednym ekranie a przede wszystkim: parametry analizy, czas analizy, obraz próbki, właściwości krytyczne i wyniki testu.  Oprócz tego w ciągu 10 sekund operator uzyskuje podgląd głównych pierwiastków, składników analizowanej próbki. Pełny wynik analizy uzyskuje się w ciągu 60 do 200 sekund.

Charakterystyka funkcjonalna

- Wykonuje pełną analizę cementu, stali, minerałów, powłok galwanicznych i substancji szkodliwych według
  dyrektywy (RoHS).                               

- Chłodzony elektroniczne detektor wysokiej rozdzielczości SDD UHRD (Silicon Drift - Ultra High Resolution Detektor).

- Lampa rentgenowska o wysokiej czystości spektralnej wiązki promieni X, podwyższa czułość systemu (End-
  window type).

- Unikalny system redukcji szumów SNE (Signal to Noise Enhancement), umożliwia przetwarzanie 25 krotnie
  niższych  poziomów testowanych pierwiastków.

- Analizy mogą być wykonywane w próżniowej komorze pomiarowej co umożliwia oznaczanie niskich zawartości 
  pierwiastków lekkich.

- Automatyczne przełączanie kolimatorów i filtrów dla różnych próbek.                                   
Do wyboru kilka modeli identyfikacji.

- Niezależne modele korekcyjne efektu matrycy.
- Nieliniowa procedura regresji wielu zmiennych.
- Inteligentne oprogramowanie do pełnej analizy pierwiastkowej dorównuje rozwiązaniom konstrukcyjnym.

                                             

Specyfikacja techniczna

Metoda pomiaru:

      EDXRF spektrometria fluorescencji rentgenowskiej z   

      rozpraszaniem energii

Oznaczane pierwiastki:  

      od Na11 do U92

Zakres analizowanych koncentracji:

       
      od  1ppm  do  99.99%

Zdolność jednoczesnej analizy:

      24 pierwiastki

Najniższy poziom detekcji według dyrektywy RoHS

      Cd/Pb/Cr/Hg/Br : 1ppm
      więcej niż 11 powłok, o grubości  0.005μm każda 

Pomiary grubości powłok galwanicznych:

      

Dokładność analizy:

      0.05% (przy koncentracji powyżej 96%)

Stabilność:

      0,001 % (8 godzin w temperaturze 20ºC±0,2 ºC

Postać analizowanych próbek:

      proszki, płyny, materiały stałe

Czas analizy:

      60 - 200 sekund

Temperatura otoczenia (praca):

      15 - 30

Wilgotność otoczenia przy pracy:

      ≤ 70%

Napięcie sieci zasilającej:

      230V ± 10V, 50Hz 

Wymiary analizatora: 

      szerokość 568 x wysokość 325 x głębokość 512 (mm)

Wymiary komory pomiarowej:

      Ø 260mm, wysokość 38mm

Wymiary kubków analitycznych:

      Ø 44mm, wysokość 22mm

     

Konfiguracja standardowa

- lampa rentgenowska typu "end-window" z ultracienkim oknem,

- napięcie programowane od 5kV do 50 kV,  prąd lampy programowany w zakresie od 1 do 1000 μA, 
- chłodzony elektronicznie Detektor SDD - Ultra High Resolution Detector,

- układ redukcji szumów/wzmacniania sygnału, (Signal-to-Noise Enhancer - SNE),
- wbudowana kamera wysokiej rozdzielczości CMOS HD wspomaga obserwację próbki,
- układ wzmacniający wiązkę światła,
- mechanizm automatycznego przełączania kolimatorów i filtrów,
- wielokanałowy analizator sygnału z podwyższeniem czułości w paśmie metali,
- kalibracja umożliwiająca detekcję niskich koncentracji pierwiastków lekkich,
-
auto-sampler z tacą na dziesięć kubków pomiarowych. 

 

 

                                                                                                 

 

                                                                                              

Software

               

Analiza jakościowa

Pomiary i analiza danych pomiarowych

Analiza ilościowa

Metoda krzywej kalibracyjnej

Obsługowe

Podgląd warunków pracy analizatora

Gromadzenie i wydruk wyników analizy

 

 

Wymagania instalacyjne

 

Temperatura

15ºC – 30 ºC 

Wilgotność

35% - 70%  

Zasilanie

230V ± 10V, 50Hz

 

Zastosowania

Cement – analiza wsadu produkcyjnego i wyrobów gotowych
Metale - analiza metali żelaznych i kolorowych
Kopalnictwo - analiza rud metali

Analiza minerałów i kruszyw
Oznaczanie metali ciężkich w glebie, testy WEEE i RoHS

 

 

 

EDX 6000B - BROSZURA W PDF DO POBRANIA (PL)

EDX 6000B - PDF BROCHURE FOR DOWNLOADING (ENG)

 

 

 

Producent:

                                                             

 

                                                                  

Dystrybucja i serwis:

                               B&M TRADING / B&M COMPUTERS
                                                   05-126 Nieporęt, ul. Kmicica 17
                            Tel/Fax. +48-22 772 47 46, Tel. komórkowy   :+48-667 989 734
                                          www.bimtrading.eu,   biuro@bimtrading.eu

  
Strona głównaPOWER OPTIMIZER Ekonomizer zuzycia energii elektrycznejWyposażenie testowe galwanizernii, KOCOURSKYRAY Instrument, Przemysłowe spektrometry analityczne XRF - spektrometry fluorescencji rentgenowskiejDostawy blachy i paneli dla przemysłuKontakt Przemysłowe urządzenia pomiarowe