Skyray Instrument Spektrometry XRF pomiarowe i analityczne, Power Optimizer,
Strona główna
POWER OPTIMIZER Ekonomizer zuzycia energii elektrycznej
Wyposażenie testowe galwanizernii, KOCOUR
SKYRAY Instrument, Przemysłowe spektrometry analityczne XRF - spektrometry fluorescencji rentgenowskiej
Dostawy blachy i paneli dla przemysłu
Kontakt
Przemysłowe urządzenia pomiarowe
Płać mniej za energię elektryczną, Spektrometry XRF Skyray Instrument
Skyray Instrument - Spektrometry XRF - Spektrometry fluorescencji rentgenowskiej - do analizy pierwiastkowej - zastosowania
Materiały eksploatacyjne XRF - kubki
Materiały eksploatacyjne - folie uszczelniające
EDX 600 - Spektrometr do do pomiarów grubości prostych powłok i podręcznej analizy złota
EDX 3000 - Spektrometr do pomiarów grubości powłok i analizy metali szlachetnych
Thick 800 - Grubościomierz powłok galwaniczntch
EDX 3600B - Spektrometr XRF do analizy minerłów, cementu, stopów, szlaki, RoHS itp.
EDX 6000B - Spektrometr XRF do szybkiej analizy cementu, minerałów, rud metali, stopów metali i RoHS
EDX 1800B – Uniwersalny spektrometr EDXRF do oznaczania RoHS
EDX Genius - Ręczny, przenośny, spektrometr XRF do analizy minerałów, gleby, stopów, RoHS.
EDX Pocket III - Ręczny wszechstronny analizator XRF
EDX 3200S - Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej do oznaczania siarki
EDX Genius - Ręczny, przenośny, spektrometr XRF do analizy minerałów, gleby, stopów, RoHS.

EDX – POCKET IV - GENIUS
PRZENOŚNY ANALIZATOR FLUORESCENCJI RENTGENOWSKIEJ (EDXRF)

 

 

              

 


Informacja ogólna

Spektrometry serii EDX Pocket IV - Genius należą do czwartej już generacji zaawansowanych technicznie spektrometrów EDXRF firmy Skyray Instrument. Są przeznaczone do specjalistycznych analiz w terenie. Parametrami pomiarowymi przewyższają wiele analizatorów laboratoryjnych. Małe wymiary, ergonomiczna konstrukcja, trwała i odporna budowa oraz niewielka waga to bezsporne zalety tego spektrometru. Spektrometry Genius gwarantują bardzo szybkie i powtarzalne analizy. Łatwa obsługa i Dedykowane, funkcjonalne oprogramowanie i łatwa obsługa umożliwiają wykonywanie profesjonalnych, bezinwazyjnych wielopierwiastkowych analiz.

Wymienione cechy zwiększyły przydatność tych spektrometrów, zwłaszcza do kontroli jakości w przemyśle. Przydają się do kontroli jakości dostaw materiałów i półproduktów, a także do testowania gotowych wyrobów, takich jak urządzenia przemysłowe, zbiorniki, zawory i rury ciśnieniowe, części zespołów napędowych dla przemysłu samochodowego, wyposażenie dla wojska, podzespoły statków i samolotów. Znajdują też zastosowanie w analizach mineralogicznych i w oznaczaniu metali ciężkich w glebach oraz metali szkodliwych w wyrobach codziennego użytku.

Takie zastosowania jak analizy przesiewowe minerałów i rud, analizy i identyfikacja stopów, identyfikacja złomu, analizy zanieczyszczenia gleb stały się dokładniejsze i kilkakrotnie szybsze. 

Seria EDX Genius umożliwia identyfikację wszystkich pierwiastków, od Magnezu Mg12 do Uranu U92.

Opis budowy urządzenia

Do budowy spektrometru Genius firma Skyray Instruments zastosowała trzy innowacyjne podzespoły:
 

·         Miniaturową, kompaktową i bardzo stabilną lampę rentgenowską małej mocy ze zintegrowanym oknem,

·         najlepszy obecnie na świecie, chłodzony elektronicznie detektor SSD z bardzo dużym oknem

            berylowym, 

·         miniaturowy, wielokanałowy i bardzo szybki procesor danych pomiarowych.


Podzespoły te skróciły czas wykonywania analiz, poprawiły stabilność analiz, obniżyły poziom detekcji i poprawiły precyzję detekcji. Ponadto, twórcom udało się stworzyć spektrometr przenośny o parametrach analitycznych trudnych do uzyskania nawet w analizatorach laboratoryjnych.

Spektrometry EDX Pocket IV - Genius do różnych zastosowań

Spektrometr EDX Genius jest produkowany w kilku wersjach:


- EDX Genius 3000 – analizator pierwiastków szkodliwych według dyrektywy RoHS i WEEE

- EDX Genius 5000 – analizator stali i stopów metali kolorowych

- EDX Genius 7000 – analizator minerałów
- EDX Genius 9000 - analizator do oznaczania pierwiastków 
ciężkichw glebie


Specyfikacja techniczna spektrometru EDX Pocket IV - Genius

Metoda pomiaru:

Spektrometria fluorescencji rentgenowskiej z rozpraszaniem energii (EDXRF)

Przeznaczenie:

analizy w terenie i w laboratorium

Oznaczane pierwiastki:

od Magnezu do Uranu (razem 80)

Jednoczesna analiza:

minimum 24 pierwiastków

Limit detekcji: 

pojedyncze ppm

Zakres analiz:

od  ppm do 99,99%

Czas identyfikacja stopów żelaza

1-3 sekund (PMI, QC)

Czas analizy stopów żelaza

ok. 10 sekund (dokładność w ppm)

Czas identyfikacji stopów lekkich:

5-10 sekund

Czas analizy stopów lekkich:

30-60 sekund, pierwszy wynik po kilku sekundach

Postać próbki:

ciała stałe, ciekłe, proszki

Źródło pobudzania:

Miniaturowa lampa rentgenowska z anodą Ag i z oknem berylowym. Napięcie: 5-40kV. Prąd: 1-100μA.

Kolimatory i filtry: System automatycznej zmiany

2 kolimatory (2mm i 4mm) oraz 6 filtrów, razem 12 warunków wykonywania różnorodnych analiz

Wielkość okna pomiarowego:

Ø 12mm

Detektor:

SDD z oknem 25mm2, chłodzony elektronicznie

Rozdzielczość detektora:

140eV

Akwizycja spektrum:

Wielokanałowy cyfrowy procesor sygnału o wysokiej szybkości zliczania. Gwarantuje szybką analizę.

 


Procesor i Pamięć:

Procesor 667MHz z pamięcią RAM 256MB i systemem operacyjnym WindowsCE®, miniaturowe gniazdo USB do połączenia z PC

Wyświetlacz:

Ekran dotykowy LCD o rozdzielczości 640 x 480

Wideo System:

Kamera o wysokiej rozdzielczości typu CMOS HD do podglądu analizowanego punktu małych próbek

Systemy komunikacyjne:

Wbudowany GPS i WiFi

Zabezpieczenia:

Oprogramowanie specjalistyczne, chronione hasłem

Zasilanie:

Ładowalna bateria litowa o pojemności 7800mWh wystarczająca na ok. 8 godziny ciągłej pracy

Wyposażenie:

Ładowarka ogólnego przeznaczenia o zakresie napięcia zasilania od 110V AC do 220V AC

Wymiary urządzenia:

234mm x 306mm x 82mm

Waga robocza:

1,60kg (1,90kg z baterią)

Temperatura robocza otoczenia:

-20°C - +50°C

Wilgotność robocza otoczenia:

< 90% bez kondensacji

Czas eksploatacji lampy X:

> 5000 godzin w pobudzeniu

Konserwacja:

Bieżące analizy wymagają utrzymania urządzenia w podstawowej czystości, zwłaszcza przy analizie składników lekkich. Inne czynności konserwacyjne nie są wymagane.

Opcja:

Przenośny system zasilania w hel z butlą o pojemności 2L umożliwia większą precyzję oznaczania pierwiastków lekkich.

Dostawa obejmuje:

- Kompletny spektrometr EDX Pocket IV - Genius
- Procesor z pamięcią i systemem operacyjnym Windows CE®
- Akumulator litowy o pojemności 8000 mAh i ładowarka uniwersalna
- Specjalistyczne oprogramowanie
- Wodo- i wstrząsoodporna, szczelna ciśnieniowo walizka transportowa z zamkiem
- Instrukcja obsługi wraz z przewodnikiem usuwania drobnych usterek
- Certyfikat zgodności CE (WE)
- Fabryczny raport kontroli jakości
- 24-miesięczna gwarancja

Opcjonalnie dostępne:

- stojak do analiz laboratoryjnych
- 2-litrowy cylinder do helu z osprzętem przyłączeniowym
- systemy GPS i WiFi

Spektrometr EDX Pocket IV - Genius 3000

Został opracowany do testowania substancji szkodliwych w produktach rynkowych zgodnie z wytycznymi dyrektywy RoHS. Początkowo przedmiotem testów były urządzenia elektryczne, elektroniczne i tworzywa. Później pojawiła się dyrektywa odnośnie bezpieczeństwa zabawek. Spektrometr ten jest też stosowany do testowania dostaw materiałów, komponentów elektronicznych i opakowań oraz materiałów ubraniowych i obuwia. Dużym polem zastosowań jest testowanie obecności materiałów szkodliwych we wszelkich powłokach malarskich i galwanicznych. Przenośny charakter spektrometru umożliwia testowanie na obecność substancji szkodliwych w wykończeniach dużych obiektów np. wnętrz budynków, statków itp. Nieniszcząca technika pomiarów umożliwia również testowanie wyrobów jubilerskich.  

EDX Genius 3000 jest wyposażony w kamerę HD co umożliwia testowanie bardzo małych obiektów, jak np. szpilki. Nowa wersja oprogramowania jest wyposażona w bardzo skuteczny algorytm. Przy nowoczesnej konstrukcji i możliwości stosowania przenośnego systemu zasilania w hel, umożliwia dokładniejsze i stabilne oznaczanie substancji szkodliwych, łącznie z halogenami.

Spektrometr EDX Pocket IV - Genius 5000

Jest skalibrowany do analizy składu wszelkich  stopów jak stale nisko- i wysokostopowe, stale nierdzewne, narzędziowe, stale chromowo molibdenowe, stopy niklu, stopy chromu, stopy niklowo- chromowe, stopy tytanu, stopy miedzi, stopy cynku, brązy, stopy wolframu. Umożliwia podstawową identyfikację stopów magnezu i aluminium.

• Specjalistyczne oprogramowanie do analizy stopów z biblioteką gatunków do identyfikacji zgodnie z ISO lub według standardu USA (AISI, ASTM). O dostępność kompletnych bibliotek gatunków zinnych krajów jak: Wielka Brytania i Chiny (BS), Japonia (JIS), Francja (NF), Rosja (GOST), Szwecja (SS14) i Niemcy (DIN) trzeba każdorazowo zapytać.

 

Identyfikacja gatunku stali nierdzewnej  SS304

   
   

      

 
  

   

Identyfikacja gatunku stali nierdzewnej  SS316

 


Spektrometr EDX Pocket IV - Genius 7000

Spektrometr EDX 7000 jest nowym, tanim a przy tym niezawodnym narzędziem dla firm zajmujących się poszukiwaniem surowców naturalnych i minerałów. Stosowanie spektrometru fluorescencji rentgenowskiej znacznie zwiększa szybkość eksploracji, zmniejsza ilość błędów, a sama analiza wykonywana w terenie jest szybka i precyzyjna, możliwa do wykonania przez osobę po krótkim przyuczeniu. Aplikacja ta umożliwia analizy pierwiastkowe skał, rud, osadów sedymentacyjnych i żużla hutniczego. Można analizować próbki w postaci stałej, płynnej i proszku.


Spektrometr automatycznie wykonuje wielopierwiastkową analizę jakościową i ilościową. Umożliwia uzupełnienie krzywej kalibracyjnej próbkami pierwiastków czystych. Wbudowana funkcja wzmocnienia umożliwia uwzględnienie zróżnicowanego kształtu próbek i ich gęstości.

Zastosowania tego spektrometru obejmują mineralogię, metalurgię, monitorowanie środowiska, przemysł metali nieżelaznych, produkcję i badanie żywności oraz badania naukowe i edukacyjne.

Wbudowany GPS umożliwia badania eksploracyjne z rejestracją położenia punktu pomiarowego i wynikami analizy. Funkcja ta umożliwia eksplorację dużych obszarów, ujawnia struktury pasowe złóż oraz mapowanie złóż  w szczególności na obszarach kopalnianych. Umożliwia na miejscu ocenę jakości rud, ich koncentratów oraz pozostałości po płukaniu. Sprzedaż i zakupy rud stają się znacznie bezpieczniejsze.

Spektrometr EDX Genius 7000 umożliwia oznaczanie pierwiastków lekkich jak Mg, AL, Si, P, S.

Analizę pierwiastków lekkich ułatwia zastosowanie głównych podzespołów spektrometru od najlepszych światowych producentów. Specjalizowane oprogramowanie poprawia detekcję w paśmie pierwiastków lekkich, podwyższa szybkość zliczania i skraca czas uzyskiwania wstępnych, użytecznych wyników.

Najpopularniejsze z oznaczanych pierwiastków: S, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Hf, Ta, Re, W, Au, Hg, Pb, Bi, Cs.

Spektrometr EDX Pocket IV - Genius 9000

Spektrometr przeznaczony do oznaczania w glebach zanieczyszczeń w postaci metali ciężkich, jest stosowany przy okazji różnorodnych prac geologicznych. Wyposażony w GPS pozwala szybko i stosunkowo łatwo wykonać mapę zanieczyszczenia środowiska. Umożliwia szybką detekcję bardzo małych koncentracji metali z dokładnością laboratoryjną. Niewielkie wymiary i możliwość wykonywania analiz przez przyuczoną osobę, ułatwiają weryfikację dużych obszarów terenu. Jest stosowany do analiz gleb, mułów, osadów, szlaki. Najwyższe parametry zastosowanych podzespołów jak bardzo czuły detektor i stabilna falowo lampa rentgenowska oraz szybki, cyfrowy analizator wraz ze specjalnie opracowanymi algorytmami statystycznymi, umożliwiają uzyskanie pierwszych wyników już po sekundzie a poziom detekcji i stabilność analiz jest zadziwiająca. Spektrometr jest wyposażony w specjalizowane oprogramowanie ułatwiające detekcję i oznaczanie ośmiu ciężkich pierwiastków, które w wielu krajach są przedmiotem szczególnej troski i kontroli, takich jak: rtęć, kadm, ołów, arsen, miedź, nikiel, kobalt i wanad. Najwyższa obecnie rozdzielczość detektora umożliwia rozdzielenie arsenu od ołowiu i żelaza od niklu.

Zastosowania

Rtęć znajduje się w większości wód poprzemysłowych, kadm i ołów to zanieczyszczenia znajdywane na skraju każdej drogi, arsen to nierozpuszczalne składnik wielu nawozów sztucznych, środków owadobójczych i grzybobójczych. Podobnie w herbicydach i środkach do deratyzacji. Oddzielnym zastosowaniem jest górnictwo, przetwarzanie oraz topienie minerałów siarczkowych. Wszystkie z wymienionych pierwiastków występują w ściekach przemysłowych. Pomimo bardzo niskiej koncentracji metali ciężkich w glebach, większość analiz nie wymaga specjalnego przygotowania próbek.


Tabela przedstawia możliwą do uzyskania precyzję na przykładzie analiz materiału referencyjnego GBW07425: 

EDX POCKET IV GENIUS - ULOTKA PDF

 

        Producent: Skyray Instrument Co.

Autoryzowany dystrybutor:

B&M TRADING / B&M COMPUTERS
05-126 Nieporęt, ul. Kmicica 17
tel/fax.(+48-22)772 47 46, tel. komórkowy :+48-667 989 734

www.bimtrading.eubiuro@bimtrading.eu

              

  
Strona głównaPOWER OPTIMIZER Ekonomizer zuzycia energii elektrycznejWyposażenie testowe galwanizernii, KOCOURSKYRAY Instrument, Przemysłowe spektrometry analityczne XRF - spektrometry fluorescencji rentgenowskiejDostawy blachy i paneli dla przemysłuKontakt Przemysłowe urządzenia pomiarowe