Skyray Instrument Spektrometry XRF pomiarowe i analityczne, Power Optimizer,
Strona główna
POWER OPTIMIZER Ekonomizer zuzycia energii elektrycznej
Wyposażenie testowe galwanizernii, KOCOUR
SKYRAY Instrument, Przemysłowe spektrometry analityczne XRF - spektrometry fluorescencji rentgenowskiej
Dostawy blachy i paneli dla przemysłu
Kontakt
Przemysłowe urządzenia pomiarowe
Płać mniej za energię elektryczną, Spektrometry XRF Skyray Instrument
Skyray Instrument - Spektrometry XRF - Spektrometry fluorescencji rentgenowskiej - do analizy pierwiastkowej - zastosowania
Materiały eksploatacyjne XRF - kubki
Materiały eksploatacyjne - folie uszczelniające
EDX 600 - Spektrometr do do pomiarów grubości prostych powłok i podręcznej analizy złota
EDX 3000 - Spektrometr do pomiarów grubości powłok i analizy metali szlachetnych
Thick 800 - Grubościomierz powłok galwaniczntch
EDX 3600B - Spektrometr XRF do analizy minerłów, cementu, stopów, szlaki, RoHS itp.
EDX 6000B - Spektrometr XRF do szybkiej analizy cementu, minerałów, rud metali, stopów metali i RoHS
EDX 1800B – Uniwersalny spektrometr EDXRF do oznaczania RoHS
EDX Genius - Ręczny, przenośny, spektrometr XRF do analizy minerałów, gleby, stopów, RoHS.
EDX Pocket III - Ręczny wszechstronny analizator XRF
EDX 3200S - Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej do oznaczania siarki
Skyray Instrument - Spektrometry XRF - Spektrometry fluorescencji rentgenowskiej - do analizy pierwiastkowej - zastosowania

Prezentacja spektrometrów fluorescencji rentgenowskiej firmy Skyray Instrument
     
       
®

 
 
W 1992 roku firma Skyray Instruments Inc. rozpoczęła produkcję zaawansowanych technicznie urządzeń analitycznych. Stałe wdrażanie innowacyjnych odkryć naukowych i stosowanie najnowszych technologii umożliwiło opracowanie precyzyjnych urządzeń dla wielu dziedzin techniki analitycznej. Program rozwoju rozpoczął się 20 lat temu i nieprzerwanie trwa nadal. Firma Skyray Instruments, między innymi, wdrożyła wiele przełomowych rozwiązań w technice spektrometrii metodą fluorescencji rentgenowskiej (XRF).  
 
Spektrometria fluorescencji rentgenowskiej jest stosowana do bezinwazyjnych analiz pierwiastkowych zarówno w laboratoriach jak i w przemyśle, do analizy stopów metali i minerałów, oznaczania metali szlachetnych, oznaczania obecności pierwiastków niebezpiecznych oraz pomiarów grubości powłok galwanicznych.
 
Główne dziedziny zastosowań spektrometrów fluorescencji rentgenowskiej XRF
Przemysł metali szlachetnych wymaga bezinwazyjnego wykonywania analiz. Zapewniają to spektrometry fluorescencji rentgenowskiej XRF. Wiele lat pracy w tej branży umożliwiło firmie Skyray Instruments opracowanie analizatorów nie tylko precyzyjnych ale i stosunkowo tanich.  W ofercie jest kilka modeli odpowiednich dla sklepu, tradycyjnego jubilera, producentów wyrobów maszynowych a także dla przemysłu wydobywczego i rafinacji rud metali szlachetnych.
Na świecie wprowadzono wiele przepisów ograniczających zawartość pierwiastków szkodliwych w towarach konsumpcyjnych. Przykładami wprowadzania tych ograniczeń są wytyczne RoHS (Restriction of Hazardous Substances) i CPSIA (Consumer Product Safety Improvement Act of 2008) oraz WEEE dyrektywa odnośnie utylizacji wyrobów elektrycznych i elektronicznych. Przepisy te zakazują produkcji wyrobów zawierających Ołów (Pb), Rtęć (Hg), Kadm (Cd), Chrom sześciowartościowy (Cr6+), Polybrominated biphenyl (PBB) and Polybrominated diphenyl ether (PBDE).
Dla galwanizerni wytwarzających cienkie powłoki metaliczne Skyray oferuje kilka przyrządów od prostych i tanich do pomiarów powłok jednowarstwowych jak Zn, Ni Cu itp. do zaawansowanych, umożliwiających  jednoczesne, bezinwazyjne pomiary grubości nawet 5 warstw galwanicznych.    
Produkcja wyrobów i kontrola gotowych wyrobów ze złota i innych metali szlachetnych wymaga bieżącego  sprawdzania składu materiału. Najchętniej stosowane są analizy bezinwazyjne, nieniszczące jakie gwarantuje technologia fluorescencji rentgenowskiej. Analizy są niekłopotliwe, szybkie, niezawodne, stosunkowo tanie i umożliwiają identyfikację posiadanych metali. Jeśli pracujesz w przemyśle odlewniczym, prefabrykacji i produkcji odpowiedzialnych wyrobów metalowych lub w przetwórstwie złomu, zapoznaj się z analizatorami odpowiednimi do tych zastosowań.   
Badanie minerałów jest główną częścią badań nad lokalizacją zasobów naturalnych naszej planety. Skyray Instrument oferuje analizator, który oznacza 24 pierwiastki i ma wbudowany GPS a to daje pewność, że jest właściwym urządzeniem do poszukiwań minerałów. Analiza minerałów wydobywanych w danej kopalni stała się czynnością rutynową. Podobnie jest z analizami materiałów wsadowych i produktów końcowych przy wytwarzaniu cementu i innych mieszanek budowlanych.   
6. - Analiza zawartości siarki -     
Siarka jest pierwiastkiem niebezpiecznym zarówno z punktu widzenia mechaniki, jaki i ze względów na ochronę środowiska. Siarka powoduje korozję i osady na częściach metalowych silników a emisja dwutlenku siarki do środowiska staje się coraz większym problemem całego świata. Agencje ochrony środowiska wielu krajów ustanowiły ostre limity emisji siarki dla przemysłu petrochemicznego, w przemyśle samochodowym i w zastosowaniach gospodarskich. EDX3200 jest tanim analizatorem wykonującym testy paliw zgodnie z normą ASTM D4294. Umożliwia oznaczanie koncentracji siarki na poziome ppm w ropie naftowej, płynnych produktach petrochemicznych jak benzyny, oleje dizlowskie, kerozeny, oleje pędne i opałowe oraz pozostałości spalania olejów pędnych.
 
 
 
Różne kategorie spektrometrów fluorescencji rentgenowskiej XRF
 
 
 
1.                               EDXRF – Spektrometry fluorescencji rentgenowskiej z rozpraszaniem energii
Spektrometry fluorescencji rentgenowskiej z rozpraszaniem energii firmy Skyray to precyzyjne analizatory w ekonomicznej cenie. Projektanci Skyray opracowali urządzenia z uwzględnieniem najnowszych technologii rozwiązań i znakomitej jakości wykonania. Spektrometry te mogą być stosowane w wielu zakładach przemysłowych do testowania składu pierwiastkowego od Sodu(11) do Uranu(92). Mogą oznaczać do 81 pierwiastków. Analizy wykonywane z zastosowaniem spektrometrów fluorescencji rentgenowskiej są szybkie, zwykle trwają nie dłużej niż 20 do 200 sekund, są metodami nieniszczącymi i nie wymagają specjalnego przygotowania próbek. Najnowsze rozwiązania pozwalają na oznaczanie pierwiastków o koncentracji na poziomie pojedynczych ppm.
2.                               WDXRF – Spektrometry fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali
li
WDX 400 jest kompaktowym, wielokanałowym spektrometrem fluorescencji rentgenowskiej wyposażonym w dziesięć dyfrakcyjnych kanałów kolimatorowych. Umożliwia jednoczesne oznaczanie dziesięciu wybranych przez odbiorcę pierwiastków od Na do U. Standardowa konfiguracja umożliwia oznaczanie Na, Mg, Al., Si, S, Cl, K, Ca, Fe i P lub opcjonalnie Ti. Analizator ten jest idealnym rozwiązaniem dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Charakteryzuje go wysoka moc lampy rentgenowskiej, wysoka dokładność analiz, niezwykła stabilność pomiarów, podwyższona sprawność pobudzenia oraz detekcja bardzo niskich stężeń pierwiastków lekkich.     
 
3.                               Spektrometry ED XRF do pomiarów grubości powłok galwanicznych
Aktualnie oferowane analizatory grubości powłok są wynikiem wielu lat doświadczeń i zastosowania innowacyjnych rozwiązań w pomiarach. Te najprostsze umożliwiają łatwy i szybki pomiar grubości powłoki próbki ustawionej nieruchomo. Te zaawansowane są oprogramowane do automatycznego wykonywania pomiaru. Wykonują automatyczny cykl wielopunktowego testowania poprawności działania  oraz sterują funkcjami podzespołów i ruchomym stołem pomiarowym.  Jest to bardzo sprawne urządzenie wyposażone w specjalizowane programy aplikacyjne opracowane według metodyki Fundamental Parameters (FP), które zdobyło sobie uznanie w zastosowaniach przemysłowych. 
4.             


 
Strona głównaPOWER OPTIMIZER Ekonomizer zuzycia energii elektrycznejWyposażenie testowe galwanizernii, KOCOURSKYRAY Instrument, Przemysłowe spektrometry analityczne XRF - spektrometry fluorescencji rentgenowskiejDostawy blachy i paneli dla przemysłuKontakt Przemysłowe urządzenia pomiarowe