Skyray Instrument Spektrometry XRF pomiarowe i analityczne, Power Optimizer,
Strona główna
POWER OPTIMIZER Ekonomizer zuzycia energii elektrycznej
Wyposażenie testowe galwanizernii, KOCOUR
SKYRAY Instrument, Przemysłowe spektrometry analityczne XRF - spektrometry fluorescencji rentgenowskiej
Dostawy blachy i paneli dla przemysłu
Kontakt
Przemysłowe urządzenia pomiarowe
Płać mniej za energię elektryczną, Spektrometry XRF Skyray Instrument
Skyray Instrument - Spektrometry XRF - Spektrometry fluorescencji rentgenowskiej - do analizy pierwiastkowej - zastosowania
Materiały eksploatacyjne XRF - kubki
Materiały eksploatacyjne - folie uszczelniające
EDX 600 - Spektrometr do do pomiarów grubości prostych powłok i podręcznej analizy złota
EDX 3000 - Spektrometr do pomiarów grubości powłok i analizy metali szlachetnych
Thick 800 - Grubościomierz powłok galwaniczntch
EDX 3600B - Spektrometr XRF do analizy minerłów, cementu, stopów, szlaki, RoHS itp.
EDX 6000B - Spektrometr XRF do szybkiej analizy cementu, minerałów, rud metali, stopów metali i RoHS
EDX 1800B – Uniwersalny spektrometr EDXRF do oznaczania RoHS
EDX Genius - Ręczny, przenośny, spektrometr XRF do analizy minerałów, gleby, stopów, RoHS.
EDX Pocket III - Ręczny wszechstronny analizator XRF
EDX 3200S - Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej do oznaczania siarki
EDX 3000 - Spektrometr do pomiarów grubości powłok i analizy metali szlachetnych
Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z rozpraszaniem energii EDXRF Model EDX 3000
zastosowania:  - analizy metali szlachetnych Au, Ag, Pt, Pd, Cu, Zn, Ni, itp.,
                                 - pomiary wielowarstwowych powłok galwanicznych
 

          


 
 
 Opis ogólny                                                                                                                                                                                                                                 
Spektrometr EDX 3000 jest wynikiem kilkunastu lat doświadczeń firmy Skyray w branży testowania metali
szlachetnych. Zaowocowało to skonstruowaniem analizatora o unikalnej konfiguracji mechaniki i sprawnego,
w pełni funkcjonalnego oprogramowania. Ergonomiczna budowa i łatwe w obsłudze oprogramowanie gwarantują
użytkownikowi łatwe wykonywanie analiz.

Charakterystyka budowy

Stabilna lampa rentgenowska, chłodzony elektronicznie detektor krzemowy Si-PIN, opatentowany przez Skyray
system redukcji szumów (SNE Signal to Noise Enhancer) – znacznie zwiększa stabilność i dokładność pomiarów.
Wbudowana kamera wysokiej rozdzielczości umożliwiaja bieżący podgląd próbki. Cyfrowy procesor szybko i
dokładnie przetwarza dane spektralne. Zespół wzmacniacza. Zasilacz wysokiego i niskiego napięcia. Komora
pomiarowa dla jednej próbki otwierana i zamykana ręcznie. Bezpieczne i wygodne pomiary w atmosferze otoczenia.
Mechanizmy potrójnego zabezpieczenia. Kalibracja na baze wielo wariantowej procedury regresywnej. Niezależna
metoda korygowania wpływu analizowanej matrycy. Stalowa obudowa zewnętrzna, elegancki wygląd.
Specjalizowane, łatwe w obsłudze oprogramowanie. Dokładne analizy nawet bez (rekomendowanych) standardów
kalibracyjnych.
Natychmiastowa prezentacja graficzna wyników. Monitor wysokiej rozdzielczości. Bieżące pomiary
bez czynności konserwacyjnych.
 
                                                                                                                                            
Podstawowe parametry techniczne,
Oznaczane pierwiastki: Au, Ag, Pt, Pd, Cu, Zn, Ni, etc.
Czas analizy: 60-200sek.
Dokładność analiz: 0.05%powyżej 96%
Napięcie lampy rentgenowskiej: 5-50kV
Zakres pomiarowy analiz: 1ppm-99.99%
Prąd lampy rentgenowskiej: 50 -1000μA
Postać analizowanych próbek: proszki, stałe i płynne
Robocza temperature otoczenia: 15-30
Jednoczesne oznaczanie: do 24 pierwiastków od K do U
Robocza wilgotność otoczenia: 35%-70%
Wysoka rozdzielczość spektralna
Waga: 30KG
Napięcie zasilania: AC 110V/220V, 50Hz, (rekomendowany zasilacz stabilizowany UPS)
System pomiarowy bez próżni i gazu nośnego 

Konfiguracja standardowa,
Detektor krzemowy Si-PIN
Zakres roboczy napięcia lampy rentgenowskiej: 5kV - 50kV
Prąd roboczy lampy rentgenowskiej: 50μA – 1 mA
System redukcji szumów (SNE)
Wielokanałowy Analizator mierzonego Sygnału (MCA)
Komora pomiarowa dla jednej próbki


 
Strona głównaPOWER OPTIMIZER Ekonomizer zuzycia energii elektrycznejWyposażenie testowe galwanizernii, KOCOURSKYRAY Instrument, Przemysłowe spektrometry analityczne XRF - spektrometry fluorescencji rentgenowskiejDostawy blachy i paneli dla przemysłuKontakt Przemysłowe urządzenia pomiarowe