Skyray Instrument Spektrometry XRF pomiarowe i analityczne, Power Optimizer,
Strona główna
POWER OPTIMIZER Ekonomizer zuzycia energii elektrycznej
Wyposażenie testowe galwanizernii, KOCOUR
SKYRAY Instrument, Przemysłowe spektrometry analityczne XRF - spektrometry fluorescencji rentgenowskiej
Dostawy blachy i paneli dla przemysłu
Kontakt
Przemysłowe urządzenia pomiarowe
Płać mniej za energię elektryczną, Spektrometry XRF Skyray Instrument
Skyray Instrument - Spektrometry XRF - Spektrometry fluorescencji rentgenowskiej - do analizy pierwiastkowej - zastosowania
Materiały eksploatacyjne XRF - kubki
Materiały eksploatacyjne - folie uszczelniające
EDX 600 - Spektrometr do do pomiarów grubości prostych powłok i podręcznej analizy złota
EDX 3000 - Spektrometr do pomiarów grubości powłok i analizy metali szlachetnych
Thick 800 - Grubościomierz powłok galwaniczntch
EDX 3600B - Spektrometr XRF do analizy minerłów, cementu, stopów, szlaki, RoHS itp.
EDX 6000B - Spektrometr XRF do szybkiej analizy cementu, minerałów, rud metali, stopów metali i RoHS
EDX 1800B – Uniwersalny spektrometr EDXRF do oznaczania RoHS
EDX Genius - Ręczny, przenośny, spektrometr XRF do analizy minerałów, gleby, stopów, RoHS.
EDX Pocket III - Ręczny wszechstronny analizator XRF
EDX 3200S - Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej do oznaczania siarki
SKYRAY Instrument, Przemysłowe spektrometry analityczne XRF - spektrometry fluorescencji rentgenowskiej

 

 

- Sprzedaż i serwis spektrometrów fluorescsncji rentgenowskiej  
  EDXRF i WDXRF firmy Skyray Instrument:
  - do analiz pierwiastkowych stopów,
  - analiz cementu, rud, minerałów,
  - oznaczania metali, chloru i siarki w surowcach i produktach
    petrochemicznych, 
  - do oznaczania metali w gruntach,  
  - do pomiarów grubości powłok  galwanicznych,

- doradztwo w zakresie przemysłowych technik analitycznych,
  (analityka pierwiastkowa za pomocą spektrometrów EDXRF i
  WDXRF),

- sprzedaż certyfikowanych wzorców grubości, 
- sprzedaż certyfikowanych materiałów  
referencyjnych do
  kalibracji  analizatorów 
XRF,
  (metale, minerały, cementy, rudy, petrochemiczne) 

 

- sprzedaż materiałów eksploatacyjnych do analizatorów XRF:     
  folie, kubki analityczne itp. z asortymentu firmy Chemplex,

- sprzedaż urządzeń do przygotowywania próbek do analiz  
  metodami  XRF (młynki, praski,  stapiarki) z asortymentu firmy
  Chemplex,
 

  
Strona głównaPOWER OPTIMIZER Ekonomizer zuzycia energii elektrycznejWyposażenie testowe galwanizernii, KOCOURSKYRAY Instrument, Przemysłowe spektrometry analityczne XRF - spektrometry fluorescencji rentgenowskiejDostawy blachy i paneli dla przemysłuKontakt Przemysłowe urządzenia pomiarowe