Skyray Instrument Spektrometry XRF pomiarowe i analityczne, Power Optimizer,
Strona główna
POWER OPTIMIZER Ekonomizer zuzycia energii elektrycznej
Wyposażenie testowe galwanizernii, KOCOUR
SKYRAY Instrument, Przemysłowe spektrometry analityczne XRF - spektrometry fluorescencji rentgenowskiej
Dostawy blachy i paneli dla przemysłu
Kontakt
Przemysłowe urządzenia pomiarowe
Płać mniej za energię elektryczną, Spektrometry XRF Skyray Instrument
Strona główna
Przemysłowe urządzenia pomiarowe
- doradztwo w zakresie przemysłowych technik pomiarowych
  (bezpośrednie pomiary temperatury, bezkontaktowe pomiary temeperatury,
  obrazowanie obiektów w podczerwieni, podręczne 
pomiary grubości powłok,
  bezkontaktowe pomiary grubości i składu powłok galwanicznych
  za 
pomocą spektrometrów EDXRF),

- sprzedaż i serwis podręcznych przyrządów do pomiarów grubości powłok  
  galwanicznych 
grubości ścianki metodami kontaktowymi (Eddy  
  Current, Magnetic 
Induction, Hall Effect,  (Ultrasound),

- sprzedaż i serwis spektrometrów EDXRF i WDXRF firmy Skyray Instrument do 
  pomiarów grubości powłok galwanicznych,

- sprzedaż podręcznych przyrządów do pomiarów grubości powłok firmy Oxford
  Instruments do pomiarów grubości powłok galwanicznych,

- sprzedaż i serwis używanych, przemysłowych i laboratoryjnych urządzeń   analitycznych metodami  EDXRF i WDXRF (fluorescencji rentgenowskiej z    
  rozpraszaniem energii oraz z rozpraszaniem fali),


- sprzedaż certyfikowanych standardów grubości do kalibracji grubościomierzy 
  fluorescencji rentgenowskiej EDXRF firm Oxford Instruments, Spectro, Fischer etc,  
Strona głównaPOWER OPTIMIZER Ekonomizer zuzycia energii elektrycznejWyposażenie testowe galwanizernii, KOCOURSKYRAY Instrument, Przemysłowe spektrometry analityczne XRF - spektrometry fluorescencji rentgenowskiejDostawy blachy i paneli dla przemysłuKontakt Przemysłowe urządzenia pomiarowe