Skyray Instrument Spektrometry XRF pomiarowe i analityczne, Power Optimizer,
Strona główna
POWER OPTIMIZER Ekonomizer zuzycia energii elektrycznej
Wyposażenie testowe galwanizernii, KOCOUR
SKYRAY Instrument, Przemysłowe spektrometry analityczne XRF - spektrometry fluorescencji rentgenowskiej
Dostawy blachy i paneli dla przemysłu
Kontakt
Przemysłowe urządzenia pomiarowe
Płać mniej za energię elektryczną, Spektrometry XRF Skyray Instrument
Skyray Instrument - Spektrometry XRF - Spektrometry fluorescencji rentgenowskiej - do analizy pierwiastkowej - zastosowania
Materiały eksploatacyjne XRF - kubki
Materiały eksploatacyjne - folie uszczelniające
EDX 600 - Spektrometr do do pomiarów grubości prostych powłok i podręcznej analizy złota
EDX 3000 - Spektrometr do pomiarów grubości powłok i analizy metali szlachetnych
Thick 800 - Grubościomierz powłok galwaniczntch
EDX 3600B - Spektrometr XRF do analizy minerłów, cementu, stopów, szlaki, RoHS itp.
EDX 6000B - Spektrometr XRF do szybkiej analizy cementu, minerałów, rud metali, stopów metali i RoHS
EDX 1800B – Uniwersalny spektrometr EDXRF do oznaczania RoHS
EDX Genius - Ręczny, przenośny, spektrometr XRF do analizy minerałów, gleby, stopów, RoHS.
EDX Pocket III - Ręczny wszechstronny analizator XRF
EDX 3200S - Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej do oznaczania siarki
EDX 1800B – Uniwersalny spektrometr EDXRF do oznaczania RoHSEDX 1800B     -       spektrometr fluorescencji  
                                            rentgenowskiej ED XRF

- SZYBKI - NIEINWAZYJNY - PRECYZYJNY  -  

 

 

  
Główne zastosowania:

- oznaczanie pierwiastków szkodliwych wg dyrektywy RoHS

- analiza pierwiastkowa minerałów

- analiza metali szlachetnych

- pomiary grubości powłok galwanicznych

     

 

Informacja ogólna

EDX 1800B to uniwersalny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z rozpraszaniem energii EDXRF. Przeznaczony do profesjonalnego i bezinwazyjnego oznaczania składu wyrobów w wielu branżach. W szczególności tam gdzie praktykowane są ograniczenia wynikające z dyrektywy RoHS. Urządzenie zostało zaprojektowane by sprostać wymaganiom funkcjonalnym i zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa obsługi. Znakomite cechy funkcjonalne zostały uzyskane przez zastosowanie wysokonapięciowej lampy rentgenowskiej wysokiej mocy, najnowszej generacji. Inteligentne oprogramowanie dorównuje zaletom konstrukcji.     

 

Zastosowanie

 • Analizator jest stosowany głównie w branżach stosujących się do wytycznych dyrektywy RoHS (ograniczenie stosowania substancji szkodliwych) jak przetwórstwo metali szlachetnych, bankowość, sklepy jubilerskie, instytucje testujące metale szlachetne, zakłady wykonujące powłoki szlachetne,  
 • Kopalnictwo rud i analiza składu stopów (miedzi, stali nierdzewnych)
 • Kopalnictwo i analiza minerałów, produkcja szkła
 • Produkcja tworzyw i zabawek
 • Pomiary grubości powłok galwanicznych, składu kąpieli galwanicznych, składu powłok
 • Analizy składu metali szlachetnych (jak złoto, platyna, srebro) i biżuterii antycznej

 

Cechy funkcjonalne

Ekspozycja promieni rentgena na próbkę pionowo od dołu

- umożliwia testowanie próbek różnego rodzaju i kształtu

Kolimatory i filtry

- przełączane programowo zależnie od wybranej metody testu

Ruchomy stół pomiarowy

- ręcznie przesuwany stół ułatwia wybór punktu pomiarowego

Detektor wys. rozdzielczości

- zapewnia dokładność analizy

Wysokonapięciowa lampa rentgenowska nowej generacji

- funkcjonowanie jest powtarzalne i stabilne, uzyskuje się 
  wysoką sprawność i jakość analiz

Ergonomiczna konstrukcja

- zapewnia bezpieczeństwo obsługi

Wskaźnik włączenia promieniX

- zapewnia komfort obsługi 

  - Konstrukcja lampy rentgenowskiej zapewnia bezwzględne ekranowanie promieni rentgenowskich.

- Promieniowanie rozpraszane jest na poziomie otoczenia atmosferycznego.

- Automatycznie działający czujnik zamknięcia komory pomiarowej oraz blokada włączenia wysokiego napięcia zapewniają bezpieczeństwo obsługi.

 

Specyfikacja techniczna


Podstawowe parametry techniczne:

 • Detektor półprzewodnikowy diodowy typu Si-PIN, chłodzony elektronicznie 
 • Możliwość pomiaru pierwiastków: od Siarki S16 do Uranu U92
 • Najniższy poziom detekcji 1ppm
 • Rozdzielczość energetyczna: 145 ± 5eV
 • Lampa rentgenowska wysokiej mocy: napięcie programowane od 5 do 50kV, prąd programowany do 1mA

Podstawowe funkcje oprogramowania:

 • obserwacja próbki w komorze pomiarowej
 • automatyczna inicjalizacja analizatora i automatyczna kalibracja spektrum
 • Sterowanie cyklem pomiaru
 • jednoczesne oznaczanie wielu pierwiastków
 • analiza wykonywana i raportowana automatycznie
 • kilka metod dopasowania spektrum
 • dwie metody wydruku raportów

 

Właściwości aplikacyjne

Software do analizy pierwiastkowej:  
 
 •       analiza rud, minerałów i stopów
 •       analiza pierwiastkowa od Siarki S16 do Uranu U92
 •       oznaczanie składu od ppm do 99,9 %
 •       stabilność długoterminowa:  0,1%
 •       powtarzalność analiz: > 0,1 %, powyżej 96% > 0,05 %
 •       czas analizy pierwiastkowej: 60 – 200 sek.
 •       niezależny model korekcji efektu matrycy
 •       procedura nieliniowej regresji wielu zmiennych 
 •       jednoczesna analiza 24 pierwiastków
 •       zaprogramowane różne algorytmy obliczeń odpowiednich do testowania różnych    materiałów
 •       automatycznie wykonuje analizę jakościową ułatwiającą testowanie materiałów
 •       Fundamental Parameters Software FPThick - do pomiarów grubości powłok galwanicznych
 •       umożliwia porównanie z wzorcami widma, co ułatwia identyfikację materiałów
 •       opcjonalna, arbitralna analiza i modele identyfikacji
 •       podbicie czułości dla pierwiastków metalicznych
    


Analiza rud

 

 

Software do analizy i pomiaru grubości powłok galwanicznych:
     
 • Pomiary grubości powłok, analiza składu powłoki, analiza kąpieli galwanicznej
 • Pomiary grubości powłok jednowarstwowych, wielowarstwowych i powłok stopowych
 • Powtarzalność pomiarów grubości: 0,1%,
 • Stabilność pomiarów: lepsza niż 0,1 μm
 • Wytypowane powłoki galwaniczne zostaną skalibrowane fabrycznie
 • Pomiary powłok wielowarstwowych i stopowych wymagają stosowania standardów grubości
 • Czas pomiaru grubości: 30 sekund  

 
 


 

Pomiary grubości powłok

 

 

Software do analizy metali szlachetnych:
 • Oznaczanie złota w wyrobach jubilerskich,
 • Analiza metali szlachetnych w produkcji jubilerskiej i przemysłowej,
 • Analiza składu i grubości powłok szlachetnych

 

 


  

Analiza metali szlachetnych

 

  

Software do oznaczanie pierwiastków ciężkich według RoHS:


 • Oznaczane są: Cd, Pb, Hg, Br, Cr
 • Czas analizy 60–200 sek
 • Profesjonalne i łatwe w obsłudze oprogramowanie
 • Automatycznie przełącza filtry i kolimatory dla różnych materiałów
 • Wyniki w formacie łatwym do przeniesienia do Excela lub w formacie swoistym dla analizatora
 • Łatwa kalibracja spektralna
 • Bieżący podgląd wyniku, pozwala na skrócenie czasu analizy
 • Pozwala na wstępną identyfikację materiału
 • Gotowe kalibracje dla tworzyw, stali, stopów kolorowych, lutowia i polietylenu,
 • możliwa  indywidualna kalibracja

 

  

      


Oznaczanie substancji szkodliwych - RoHS

 

Konfiguracja standardowa:

 - Ruchomy stół pomiarowy

- Unikalny system redukcji szumów (SNE)

- Chłodzony elektronicznie Detektor Si-PIN

- Lampa rentgenowska wysokiej mocy

- Komputer desktop PC i monitor 17”

 

Warunki instalacji:

 • Temperatura składowania: -20°C – +50°C
 • Temperatura pracy: 15°C – +30°C
 • Wilgotność względna otoczenia: < 70%
 • Potrójny system ochrony operatora przed promieniowaniem,
 • Napięcie zasilania:  220V AC, zalecany zasilacz stabilizowany,
 • Wymiary komory pomiarowej: 439 x 300 x 50 (mm),
 • Wymiary zewnętrzne: Szerokość 550 x Głębokość 410 x Wysokość 320 (mm),
 • Waga: 45kg   
Dostawa obejmuje:
 • EDX 1800B, Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z rozpraszaniem 
  Energii,
 • Komputer 2,6 GHz z systemem Windows 7® + Monitor 17", 2GB RAM,  HDD160GB, DVD-ROM x24,
 • Niezbędne kable,
 • Firmowe oprogramowanie aplikacyjne,
 • Instrukcja obsługi,
 • Certyfikat zgodności CE (WE),
 • Fabryczny raport kontroli jakości,
 • 12 miesięczna gwarancja


Czym są dyrektywy RoHS i WEEE?

Unia Europejska przyjęła dyrektywę 2002/95/EC odnośnie ograniczenia stosowania pewnych szkodliwych substancji (RoHS - Restriction of Hazardous Substances) oraz dyrektywę 2002/95/EC odnośnie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE), ogłaszając je w oficjalnym biuletynie Unii Europejskiej w dniu 13. Lutego 2003. WEEE wszedł w życie z dniem 13 Sierpnia 2005. Dyrektywa RoHS nakłada obowiązek zaprzestania stosowania różnych metali ciężkich (ołów, rtęć, kadm, chrom sześciowartościowy i stosowane w chemikaliach ochrony przeciwogniowej związki bromu - PBB i PBDE *) w nowych urządzeniach wprowadzanych do obrotu od 1. Lipca, 2006.

* (PPB – polybrominated biphenyl, PBDE – polybrominated diphenyl ethers)

 

Standard kalibracyjny substancji zakazanych dyrektywą RoHS

Substancja szkodliwa

Standard (mg/kg)

                  Cd

100

                  Pb

1000

                  Hg

1000

                  Cr+6

1000

                 PBB

1000

                 PBDE

1000

 

Zakazane substancje szkodliwe i ich typowe występowanie

Pb

Lutowia

 

Farby

- pigmenty i środki suszące

Szkło

- ołów dopuszczony w lampach fluorescencyjnych

Ceramika

- ołów jest dopuszczony w pewnych materiałach 
  ceramicznych stosowanych w elektronice

Żelazo, aluminium i miedź

- pewna ilość ołowiu jest dopuszczona

Tworzywa

- stabilizatory PCW i pigmenty

Baterie

- ołów dozwolony w bateriach kwasowych do aut

 

Cd

Tworzywa

- stabilizatory i i pigmenty

Lutowia

- rzadko stosowane

Ceramika

- rzadko stosowane

Elementy stykowe

- przekaźniki i przełączniki

Baterie

- kadm jest dozwolony w bateriach Ni-Cd

Półprzewodniki

- czujniki optyczne i panele baterii słonecznych

 

Hg

Baterie

- zakazana (patrz dyrektywa o bateriach)

Łączówki

- przekaźniki i odpowiedzialne przełączniki

Lampy fluorescencyjne

- pewna ilość jest dopuszczona

 

Cr+6

Powłoki pasywacyjne

- powszechnie stosowane na powierzchniach czystych metali by polepszyć przyczepność powłok

Powłoki antykorozyjne

- powłoki malarskie i galwanizerskie

Powłoki chromowe

- powłoki chromowe są poza kontrolą

Uelastyczniacze

- stosowane w procesie metalizacji tworzyw za wyjątkiem powłok wykończeniowych wyrobu

 

PBB i PBDE

Tworzywa

Środki zwiększające odporność ogniową

 

 

Dystrybucja i serwis:

  B&M TRADING / B&M COMPUTERS
05-126 Nieporęt, ul. Kmicica 17
Tel/Fax. +48-22 772 47 46, Tel. komórkowy   :+48-667 989 734, 
www.bimtrading.eu,   biuro@bimtrading.eu

  
Strona głównaPOWER OPTIMIZER Ekonomizer zuzycia energii elektrycznejWyposażenie testowe galwanizernii, KOCOURSKYRAY Instrument, Przemysłowe spektrometry analityczne XRF - spektrometry fluorescencji rentgenowskiejDostawy blachy i paneli dla przemysłuKontakt Przemysłowe urządzenia pomiarowe